אודות הִדַּי

aboutimagewithtext

לפני שהרמתי את הבלוג לאוויר הרשת, חשבתי: 'במה כבר אוכל לתרום ולשתף את קרוביי ומכריי על המשפחה – נדמה ששמעו כבר הכל?'

ככל שעבר זמן, כך לחצו עלי יותר ויותר: 'פרסם עובדות וסיפורים על המשפחה ומורי יוסף זצ"ל – העומד בראשה'.

עם זאת, כל דכפין ייתי וילמד… = הבלוג פתוח לכל.

בנוסף, לעובדות משפחתיות, אשתף אתכם במאמרי תורה קצרים ומתכונים ממסורת תימן, שעוברים במשפחה – שווה לקחת טעימה.

להתראות,

מודעות פרסומת